Podaci o klubovima i natjecateljima

Adresa: Naselje A. Hebrang blok 2b, Slavonski Brod
Kontakt osoba: Tihomir Sigurnjak
Dvorana: Dom J.J. Strossmayer
Adresa dvorane: Frane Supila 2, Slavonski Bros
Adresa: Vladimira Nazora 22, 43280 Garešnica
Kontakt osoba: Mladen Vugrinović
Dvorana: Srednja škola "August Šenoa"
Adresa dvorane: Ulica Petra Svačića 11g
Adresa: Ogulin
Kontakt osoba: Mladen Dubić
Dvorana: Školska športska dvorana Ogulin
Adresa dvorane: Bana Josipa Jelačića bb
Adresa: Lina Bolmarčića 22, p.p. 14, 51511 Malinska n/r Igor Šplehar
Kontakt osoba: Igor Šplehar
Dvorana: Školsko-športska dvorana
Adresa dvorane: Stipkino bb Malinska
Adresa: Orlandova 27, 52 450 Vrsar
Kontakt osoba: Miodrag Banjac
Dvorana: OŠ Vladimir Nazor
Adresa dvorane: Rade Končara 55, 52 450 Vrsar