Podaci o klubovima i natjecateljima

Klub: ŽSTK Pula

Prezime / Ime Broj Godina Klub Kategorija
BOŽIĆ Nelly 7103 2002 ŽPU J/F
DORIĆ Aileen 8337 2008 ŽPU NMK/F
JANKOVIĆ Ljiljana 3214 1990 ŽPU S/F
KUPINIĆ Tina 3319 1992 ŽPU S/F
LISICA Lucija 8333 2006 ŽPU MK/F
MLADENOVIĆ Daria 8334 2005 ŽPU MK/F
PERVAN Dina 3113 1990 ŽPU S/F
PETELINEC Tea 7801 2003 ŽPU K/F
PUTIGNA Larisa 8336 2008 ŽPU NMK/F
STERN-RACAN Lora 5485 2000 ŽPU J/F
VUKELIĆ Marta 6023 2001 ŽPU S/F
ZAJEC Josipa 3700 1993 ŽPU S/F