Podaci o klubovima i natjecateljima

Klub: STK Crikvenica

Prezime / Ime Broj Godina Klub Kategorija
BOŽIČKOVIĆ Tea 1805 1983 CRI S/F
KNEŽEVIĆ Ivana 1654 1983 CRI S/F
KOSAGOV Vanja 2903 1988 CRI S/F
KOŠULJANDIĆ Elena 2809 1988 CRI S/F
KOŠULJANDIĆ Iva 3668 1993 CRI S/F
PEĆANIĆ Diana 3744 1993 CRI S/F
RADAKOVIĆ Mia 2528 1989 CRI S/F
SMILJANIĆ Nora 7498 2003 CRI J/F
ŠPALJ Tomislav 7194 1979 CRI S/M
ŠUMAN Maja 3679 1993 CRI S/F
VIČIĆ Chiara 7497 2003 CRI J/F