Podaci o klubovima i natjecateljima

Klub: STK Cvjetno-Joola

Prezime / Ime Broj Godina Klub Kategorija
CVITKOVIĆ Marko 8295 2004 JOO K/M
DŽAKULA Dominik 9091 2005 JOO MK/M
DŽAKULA Vito 9090 2006 JOO MK/M
KLASIĆ Luka 8096 2005 JOO MK/M
KLEPAC Dora 8297 2006 JOO MK/F
KRANJČEVIĆ Mihaela 8100 2007 JOO NMK/F
MARELJA Franjo Josip 4581 1995 JOO S/M
MILETIĆ Tena Marija 9093 2009 JOO NMK/F
OREŠKOVIĆ Dominik 4307 1996 JOO S/M
RADOČAJ Miljenko 415 1954 JOO S/M
REGETAŠ Ana 8095 2008 JOO NMK/F
ROGAR VRANEŠ Dinko 8299 2006 JOO MK/M
SAKAČ Leon 9092 2008 JOO NMK/M
ŠANTIĆ Stjepan 433 1968 JOO S/M
ŠPALJ Grigor 3706 1996 JOO S/M