Podaci o klubovima i natjecateljima

Klub: STK Maestral

Prezime / Ime Broj Godina Klub Kategorija
ANDRIJAŠEVIĆ Filip 7028 2001 MAE J/M
AUGUŠTIN Luka 7364 2003 MAE K/M
BRAJKOVIĆ Danko 224 1973 MAE S/M
BUVINIĆ Ivan 3857 1990 MAE S/M
DEKLIĆ Kevin 7366 2003 MAE K/M
MATAIJA Marko 2578 1987 MAE S/M
MIČIĆ Alen 3221 1989 MAE S/M
MILAKOVIĆ Borna 7030 1999 MAE J/M
NADAL Gabriel 7367 2003 MAE K/M
PAVLINIĆ Alen 3222 1990 MAE S/M
SELAR Lovro 7369 2004 MAE MK/M
TARANDEK Robert 236 1970 MAE S/M