Podaci o klubovima i natjecateljima

Klub: STK Kvarner

Prezime / Ime Broj Godina Klub Kategorija
BAČIĆ Zvonko 109 1963 KVA S/M
BUDAK Avelino 9777 1964 KVA S/M
ĆUBELIĆ Antonio 2511 1988 KVA S/M
DOBRILA Darija 7959 1992 KVA S/F
DRAGOSLAVIĆ Dejan 9778 1972 KVA S/M
DRAGOSLAVIĆ Frane 8867 2006 KVA K/M
FABLE Ana 9779 1998 KVA S/F
KRNIĆ Igor 9780 1969 KVA S/M
KRNIĆ Vanessa 8392 2008 KVA MK/F
KUZMIĆ Dorian 7104 2001 KVA S/M
MARTINAC Marijan 7711 2001 KVA S/M
MORIĆ Duško Marijan 4025 1995 KVA S/M
MRKALJ Andrei 7576 1998 KVA S/M
RADOVANOVIĆ Karmen 9781 1983 KVA S/F
ŠARČEVIĆ Luka 5028 1997 KVA S/M
ŠEKIMIĆ Krešimir 9782 1960 KVA S/M
SMIRČIĆ Ivan 8868 2004 KVA J/M
STUPAR Frano 8869 2008 KVA MK/M
ŠVAB Zdravko 9783 1954 KVA S/M
TORBARINA Bruno 9784 1953 KVA S/M
TRAHLIĆ Harri 124 1967 KVA S/M