Podaci o klubovima i natjecateljima

Klub: STK Posavac

Prezime / Ime Broj Godina Klub Kategorija
ČORLUKA Josip 8947 1977 PKŽ S/M
DIKANOVIĆ Ivan 8508 1984 PKŽ S/M
DIKANOVIĆ Josip 8507 1958 PKŽ S/M
FERIĆ Zdravko 8946 1976 PKŽ S/M
FILKOVIĆ Tomislav 8945 1983 PKŽ S/M
JULARIĆ Ivan 6814 1989 PKŽ S/M
MIRKOVIĆ Mato 8944 1965 PKŽ S/M
MRŠIĆ Danijel 6813 1963 PKŽ S/M
NOŽINA Antonio 2817 1986 PKŽ S/M
ROSANDIĆ Miroslav 7672 1990 PKŽ S/M
SOLTOKOVIĆ Tihomir 6815 1993 PKŽ S/M
ŠTIVIĆ Josip 7225 1967 PKŽ S/M
ŽELINSKI Antun 6816 1991 PKŽ S/M