Materijali za Skupštinu HSTS-a 20.01.2019.

Poziv za Skupštinu 20.01.2019.        preuzmi

Poslovnik o radu Skupštine               preuzmi

Punomoć                                           preuzmi

Odluka o izboru predstvanika u Skupštini HSTS-a   preuzmi