Izbor predsjednika HSTS-a

 


novosti250410Izvršni odbor HSTS-a je na sjednici 26. studenog 2010. godine donio odluku o raspisivanju natječaja za Predsjednika HSTS-a.
Kandidati za Predsjednika HSTS-a moraju do 29. prosinca 2010. godine dostaviti prema članku 41. Statuta HSTS-a pisanu privolu
najmanje 5 (pet) predstavnika u Skupštini.

Prema članku 44. Statuta HSTS-a kandidat za predsjednika može biti izabrana osoba koja udovoljava sljedećim uvjetima:

-da je državljanin Republike Hrvatske (domovnica)
-da je ugledni športski djelatnik s dokazanim rezultatima u organiziranju i vođenju športa (životopis)
-da ima najmanje srednju stručnu spremu (diploma) i znanje jednog svjetskog jezika (potvrda)
-da se nije ogriješio o etičke norme i moralna načela olimpijskog pokreta
-da nije prethodno dvaput izabran na tu dužnost.

Osim navedenih dokumenata potrebno je priložiti program rada HSTS-a za mandatno razdoblje 2011-2015.

Navedene dokumente potrebno je poslati u ured HSTS-a, Zagreb,Trg Krešimira Ćosića 11.

Zagreb, 18.12.2010.

Glavni tajnik HSTS-a

Žarko Ratković