Tumačenje Zakona o sportu

HSTS daje na uvid svim svojim članovima dokumente koji su stigli iz Središnjeg državnog ureda za sport kako bi mogli uskladiti svoje akte i poslovanje sa Zakonom o sportu.

Središnji državni ured za sport je jedini nadležan za tumačenje odredbi zakona o sportu, te je i Sportska inspekcija obavezna postupati sukladno tumačenju.

Tumačenje Zakona o sportu (klikni na link)