Popis svih igrača i igračica za Croatia Open

ITTF

Na ovogodišnjem Croatia Open za juniore i kadete u Varaždinu (13. - 17. rujna) pravo nastupa imaju:

POJEDINAČNO
Juniori (13. - 14. rujna)
BAN Ivor - A
BANEK Mario - A
BOROVNJAK Filip - A
DRAŽIĆ Dominik - B
JAKELIĆ Jakov - A
KRAMARIĆ Domagoj - B
KRSTEVSKI Aleks - A
KUZMID Dorian - B
MARTINEK Luka - B
MARTINEK Mislav - B
TICA Jakov - A
ZOVKO Lovro - A

Kadeti (16. - 17. rujna)
BAN Ivor - A
BOROVNJAK Filip - A
DRAGUN Luka - B (samo pojedinačno)
METER Roko - A
MILOHANOVIĆ Andrea - B
PETEK Borna - B (samo pojedinačno)
PETEK Bruno - B
ŠANTEK Leon - B
VEKIĆ Leo - B
ZLATKOV Luka - B (samo pojedinačno)
ZNIKA Petar - B
ZOVKO Lovro - A

EKIPNO (15. rujna)
Juniori
A – KRSTEVSKI Aleks, MARTINEK Luka, MARTINEK Mislav
B – BANEK Mario, JAKELIĆ Jakov, TICA Jakov
C – DRAŽIĆ Dominik, KRAMARIĆ Domagoj, KUZMIĆ Dorian

Kadeti
A – BAN Ivor, BOROVNJAK Filip, ZOVKO Lovro
B – METER Roko, PETEK Bruno, VEKIĆ Leo
C – MILOHANOVIĆ Andrea, ŠANTEK Leon, ZNIKA Petar

A PROGRAM - HSTS pokriva sve troškove
B PROGRAM - HSTS pokriva troškove nastupa i prehrane u dvorani

Na ovogodišnjem izdanju Croatia Open za juniorke i kadetkinje u Varaždinu
pravo nastupa imaju:

POJEDINAČNO
JUNIORKE (13 - 14. rujna)

A - PAVLOVIĆ Andrea, VUKELIĆ Marta, ŠANTEK Leona, FRANOVIĆ Karla,
MURAT Ana, SUN Jiayi
B - TRBUŠČIĆ Ana, BARDAČ Klara, SUŠAC Sara, BRNIĆ Lea, JURČEVIĆ Marta,
GRGIĆ Ivana

KADETKINJE (16. - 17. rujna)
A - ARAPOVIĆ Hana, ILIĆ Zara, LONČAREVIĆ Hanna, BRNIĆ Lea
B - JURČEVIĆ Marta, KOVAČEK Tena, ŠTRIGA Ivona

EKIPNO
JUNIORKE (15. - 16. rujna)

A - PAVLOVIĆ Andrea, VUKELIĆ Marta, ŠANTEK Leona, FRANOVIĆ Karla
B - MURAT Ana,TRBUŠČIĆ Ana, BARDAČ Klara, SUŠAC Sara

KADETKINJE (15. - 16. rujna)
A - ARAPOVIĆ Hana, LONČAREVIĆ Hanna, JURČEVIĆ Marta
B - BRNIĆ Lea, ILIĆ Zara, KOVAČEK Tena

A program su igračice kojima HSTS pokriva sve troškove, juniorke od
12. do 15/16. rujna, te kadetkinje od 14 do 16./17. rujna.
B program su igračice kojima HSTS pokriva nastup i prehranu u dvorani

Za vrijeme natjecanja treneri će biti smješteni na trošak HSTS-a. Od 12. do 17. rujna Željan Gaćina i Luka Vrančić, od 12. do 15. rujna Nikica Vukelja, i Ivan Šestak te od 14 do 17. rujna Darko Arapović. Tijekom natjecanja u radu će sudjelovati i treneri Saša Suhodolčan, Tihomir Mostovac i Vedran Vukelić.