Popis klubova koji će moći kupiti Butterfly komplet

Hrvatski stolnoteniski savez okončao je natječaj za kupovinu 18 Butterfly kompleta za stolni tenis. Prijavila su se 22 kluba, s tim da će njih 18 imati pravo prvenstva kupovine Butterfly kompleta, koji sadrži stol Butterfly octet 25, mrežica, sudački stol, brojač i deset arena po cijeni od 2.500 kuna.

U narednim danima klubovi će na e-mail, s kojih su rezervirali komplet, dobiti predračun, koji treba podmiriti do 3. rujna 2018. Svaki klub će imati pravo kupiti samo jedan komplet. Ukoliko rezervirani komplet ne bude podmiren do naznačenog roka ili netko otkaže rezervaciju HSTS zadržava pravo da ponudi komplete klubovima koji su na popisu iza 18. mjesta, a to su u ovom slučaju Kul Pong, Matulji, Kos-Kotoriba i Bjelovar. U slučaju da se ni tada ne prodaju svi kompleti, daljnja prodaja će se vršiti klubovima koji su istaknuli da ih zanima više kompleta.

Rang lista klubova koji su rezervirali Butterfly komplete s datumom i satnicom rezervacije.


popis klubova za butterfly komplete

UPLATE
- uplate se vrše do 3. rujna 2018. i to isključivo na IBAN HSTS-a nakon ispostavljenog računa klubu od strane HSTS-a.

HRVATSKI STOLNOTENISKI SAVEZ
Trg Krešimira Ćosića 11
10 000 Zagreb
IBAN HR5124020061100681681
OIB 14097940897
MB 3472302

PREUZIMANJE KOMPLETA
- preuzimanje kompleta bit će organizirano odmah nakon ITTF WJC Premium u Varaždinu
od 16. do 22. rujna 2018.
- kontakt osoba za pruzimanje robe je Damir Belaj 098 646 007
- klubovi sami organiziraju transport i ukrcaj robe prilikom preuzimanja kompleta