Javni poziv za trenera ženske seniorske reprezentacije

Hrvatski stolnoteniski savez otvara javni poziv za trenera:

Seniorske ženske reprezentacije

Kandidati trebaju priložiti sljedeće dokumente:
- diplomu o završenoj stručnoj spremi
- životopis
- znanje jednog svjetskog jezika
- potvrdu da se ne vodi kazneni postupak, sukladno odredbama Zakonu o sportu
- Dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenje uvjeta sukladno Statutu HSTS-a i Zakona o
sportu (pet godina rada kao trener)
- Plan i program rada te ciljevi za razdoblje 2020. - 2024.
- Prijedlog stručnog stožera trenera suradnika za navedeno razdoblje sukladno odredbama
poslovnika o radu reprezentacije
- Kriteriji za žensku seniorsku reprezentaciju

Izvršni odbor HSTS-a će nakon dospjelih prijava imenovati trenera ženske seniorske reprezentacije sukladno Zakonu o sportu i Statutu HSTS-a koji se imenuje za razdoblje od 01. 04. 2020 do 31. 12. 2020 uz mogućnost produženja ugovora.

Rok za prijavu kandidata je 16. ožujka 2020 do 12 sati i to isključivo pismenim putem na adresu:
Hrvatski stolnoteniski savez
Izvršni odbor
Trg Krešimira Ćosića 11
10000 Zagreb
Na koverti naznačiti ZA JAVNI POZIV - NE OTVARAJ

Statut HSTS-a
Članak 71.
Za stručni rad s reprezentacijama, vođenje treninga, priprema i utakmica angažiraju se treneri reprezentacija.
Trenere reprezentacija imenuje i razrješuje Izvršni odbor.
Odlukom Izvršnog odbora treneri reprezentacija svoju dužnost obavljaju profesionalno, honorarno ili volonterski. Treneri seniorskih reprezentacija moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
• stručnu spremu sukladno Zakonu o sportu Republike Hrvatske
• dokazani rezultati u vođenju vrhunskih igračica i igrača, te klubova,
• najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na poslovima stolnoteniskog programiranja i treninga stolnotenisačica i stolnotenisača,
• znanje jednog svjetskog jezika.