STK Zagorec poziva na 16. turnir Krapina 2017. - memorijal Jurica Spaček

Stolnoteniski klub Zagorec Krapina poziva sve zainteresirane na 16. otvoreni turnir Krapina 2017. - memorijal Jurica Spaček.

Turnir će se igrati u subotu, 2. rujna 2017., u športskoj dvorani Srednje škole Krapina, ulica Ivana Rendića bb. Za uzraste do 18 godina turnir počinje u 9 sati, seniori će startati od 10 sati, dok će veterani i stariji veterani krenuti od 11 sati. Prijave za sve uzraste traju do pola sata prije početka natjecanja. Po kategorijama uzrasti se dijele na: pionire (do 12 godina), juniore (12-18 godina), seniore (18-40 godina), mlađe veterane (40-60 godina), starije veterane (60+ godina). Pravo nastupa na turniru imaju svi neregistrirani i registrirani igrači i igračice. Ždrijeb će se održati pola sata prije početka natjecanja, a ždrijebat će se samo nazočni igraći/igračice, koji su uplatili prijavninu. Po tri najbolje plasirana igrača odnosno igračice u svim kategorijama organizator će nagraditi sportskim trofejima.
Prijave s dokazom o uplati prijavnine primaju se u pismenom obliku na broj faxa: 049/315-047, zaključno sa 1. rujnom 2017. ili iznimno na broj telefona 049/373-357. Sve informacije mogu se dobiti na mobitel 095 39 22 211 ili 091 13 72 381 te od 8 do 16 sati u trgovini 'Samoizbor', Krapina, Magistratska 12. Prijava treba sadržavati ime i prezime, godinu starosti, klub i rang (za registrirane igrače), odnosno razred za igrače Sokaza. Prijavnina iznosi 50 kuna za uzraste do 18 godina, odnosno 70 kuna za uzraste od 18 godina na dalje.
Prijavnina se uplačuje na žiro račun kluba STK Zagorec Krapina, Magistratska 12,
matični broj kluba: 3451496
IBAN: HR1123400091110024090
- u poziv na broj upisati JMBG igraca ili MB kluba koji plača prijavninu
- u opis plačanja upisati: za stolnoteniski turnir.
U prijavninu je uključen topli obrok i piće po učesniku, pokrovitelj natjecanja je Grad Krapina. Sponzori natjecanja su: Turistička zajednica Krapina, radio RHZK, Kaminko Mužek, Samoizbor Krkalo, Jedinstvo d.d.Krapina, Kotka d.d. Krapina, Srednja škola Krapina, Općina Đurmanec, Print centar, Krakom, Pekom, Gradska plinara Krapina,Centar A Mače i Dunapack d.o.o., Omco Croatia Hum na Sutli