Obavijest klubovima - prijava javnog skupa - NOVA PREPORUKA

     

Prema članku 4. Zakona

Mirnim okupljanjem i javnim prosvjedom podrazumijeva se svako organizirano okupljanje više od 20 ljudi,koje se održava radi javnog izražavanja i promicanja političkih, socijalnih i nacionalnih uvjerenja i ciljeva.

Javnim priredbama podrazumijevaju se okupljanja organizirana radi ostvarivanja prihoda u okviru registrirane djelatnosti, a koja, s obzirom na predmijevani broj sudionika ili narav priredbe, zahtijevaju poduzimanje posebnih sigurnosnih mjera.

Drugi oblici okupljanja podrazumijevaju okupljanja kojima je svrha ostvarivanje gospodarskih, vjerskih, kulturnih, humanitarnih, športskih, zabavnih i inih interesa.

Prema članku 33. Zakona

Drugi oblici okupljanja se ne prijavljuju.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, prijavljuju se drugi oblici okupljanja koji,  s obzirom na predmijevani broj sudionika ili narav okupljanja, zahtijevaju poduzimanje posebnih sigurnosnih mjera izvan redovite djelatnosti mjesno ovlaštene policijske uprave.

Prijava okupljanja iz stavka 2. ovog članka, podnosi se najkasnije 48 sati prije održavanja.

Prijava se podnosi policijskoj upravi na čijem se području okupljanje namjerava održati.

Prijava sadrži podatke iz članka 8. ovog Zakona.

Odredba članka 30. ovog zakona primjenjuje se i na okupljanja iz stavka 2. ovog članka ako im je svrha ostvarivanje gospodarske dobiti.

     Obzirom da stolnoteniski klubovi ne ostvaruju prihode organizacijom sportskih natjecanja, onda se na sportska natjecanja ne odnose odredbe za javne priredbe i javna okupljanje i mirne prosvjede, već odredbe koji vrijede za druge oblike okupljanja te prema članku 33. Zakona o javnom okupljanju takve oblike okupljanja ne treba prijavljivati i imati licencirane redare.

     Sportska stolnoteniska natjecanja se trebaju prijaviti u slučajevima da imaju međunarodni karakter ili da na njih dolaze štićene osobe, najkasnije 48 sati prije početka održavanja .

     Preporuča se da svaki stolnoteniski klub u svojem sjedištu kontaktira djelatnike Policije i u komunikaciji s njima dogovori načine postupanja.

Direktor HSTS-a

Renato Čengić