Pravilnici


Pravilnik o radu Stegovne komisijepreuzimanje
Poslovnik o radu Stegovne komisijepreuzimanje
Poslovnik o radu Nadzornog Odbora 2022-2026preuzimanje
Pravilnik o sustavu stolnoteniskih natjecanja  preuzimanje
Pravilnik o organizaciji stolnoteniskih natjecanjapreuzimanje
Pravilnik o registraciji preuzimanje
Pravilnik o izradi rang-lista preuziamnje
Pravilnik o licenciranju dvorana (ligaška natjecanja)preuzimanje
 Poslovnik o radu NK HSTS-a preuzimanje
Stegovni pravilnikpreuzimanje
Sustav pojedinačnih natjecanjapreuzimanje