Financijski izvještaj za 2019.

Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje od 01.01 do 31.12. 2019.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

POTVRDA