Zapisnik sa Izborne Skupštine HSTS-a održane 26.11.2022.

Zapisnik sa Izborne Skupštine HSTS-a održane 26.11.2022.     preuzimanje