Propozicije za Masters HSTS-a - 6.Memorijal Dean Šešelja (Pula, 27.-28.05.2023.)

Propozicije za Masters HSTS-a - 6.Memorijal Dean Šešelja (Pula, 27.-28.05.2023.)     preuzimanje

Popis pozvanih igrača i pričuva                                                                                        preuzimanje