Odluke IO HSTS-a - Zagiping

IO HSTS-a je na svojim sjednicama donio slijedeće odluke:

-Odluka I.O. HSTS- a , sa 8. sjednice da se dodijeli koeficijent 1,0 Lovro Ratković umjesto Tova Stipančić koji neće biti u kalendaru ovu sezonu.

-Odluka I.O. HSTS-a, sa 10. sjednice da se Zagiping kalendarski premjesti na datum 25.-26.11. 2023.godine umjesto Tove Stipančića koji je bio predviđen u kalendaru. 

Sulaldno tim odlukama:

  • na Zagipingu 25.-26.11.2023. igraju se sliedeće kategorije: KLI, NMK, MK, KAD, MLJ, JUN
  • Koeficijent turnira je 1,2
  • Memorijal Antun Tova Stipančić se briše kompletno iz kalendara
  • Memorijal Lovro Ratković dobiva koeficijent 1,0 i bodovni turnir je za ranglistu za Masters