Rang-liste za Masters

Rang-liste za Masters    preuzimanje

Igrači i igračice oiznačeni zelenom bojom su izborili plasman na Memorijal Dean šewšelja - Masters HSTS-a koji će se održati u Puli 18.-19.05.2024.