Konačna rang-lista kandidata za sportske odjele

Objavljujemo konačnu rang-listu vezanu za upis učenika u razredne odjele za sportaše u školskoj godini 2024./2025.

Konačna rang-lista