Raspored Superliga i 1.HL - jesen 2024/25 i zapisnik sa Zbora ligaša

Raspored Superliga i 1.HL - jesen 2024/25     preuzimanje

Zapisnik sa Zbora ligaša preuzimanje

Klubovi imaju pravo podnošenja prigovora na zapisnik Zbora ligaša do ponedjeljka 15.07.2024.