Sjeverna Hrvatska

                                      
SEZONA 2023/24
RANGLISTE
Ranglista br:4 preuzimanje
Ranglista br:3 preuzimanje
Ranglista br:2 preuzimanje
Ranglista br:1 preuzimanje
REZULTATI
4.otvoreni turnir preuzimanje
3.otvoreni turnir preuzimanje
2.otvoreni turnir preuzimanje
1.otvoreni turnir   preuzimanje
SEZONA 2022/23
Ranglista br:6 preuzimanje
Ranglista br:5 preuzimanje
Ranglista br:4 preuzimanje
Ranglista br:3 preuzimanje
Ranglista br:2 preuzimanje
Ranglista br:1 preuzimanje
REZULTATI
Top 8 preuzimanje
Prvenstvo regije preuzimanje
4.otvoreni turnir preuzimanje
3.otvoreni turnir preuzimanje
2.otvoreni turnir preuzimanje
1.otvoreni turnir   preuzimanje
SEZONA 2019/20
RANGLISTE
Ranglista br: 4 preuzmi
Ranglista br: 3 preuzmi
Ranglista br: 2 preuzmi
Ranglista br: 1 preuzmi
REZULTATI
4.otvoreni turnir preuzmi
3.otvoreni turnir preuzmi
2.otvoreni turnir preuzmi
1.otvoreni turnir   preuzmi
SEZONA 2018/19
RANGLISTE
Ranglista br: 6 preuzmi
Ranglista br: 5 preuzmi
Ranglista br: 4 preuzmi
Ranglista br: 3 preuzmi
Ranglista br: 2 preuzmi
Ranglista br: 1 preuzmi
   
REZULTATI
Top 8 preuzmi
Prvenstvo regije preuzmi
4.otvoreni turnir preuzmi
3.otvoreni turnir preuzmi
2.otvoreni turnir preuzmi
1.otvoreni turnir   preuzmi
   
SEZONA 2017/18
RANGLISTE
Ranglista br: 6 preuzmi
Ranglista br: 5 preuzmi
Ranglista br: 4 preuzmi
Ranglista br: 3 preuzmi
Ranglista br: 2 preuzmi
Ranglista br: 1 preuzmi
   
REZULTATI
Top 8 preuzmi
Prvenstvo regije preuzmi
4.otvoreni turnir preuzmi
3.otvoreni turnir preuzmi
2.otvoreni turnir preuzmi
1.otvoreni turnir       preuzmi