Izvješće sa sastanka Stručne komisije

novosti250410Na sastanku su prisustvovali : Neven Karković, Renato Čengić i Dražen Korent. Članovi Stručne komisije koji su se očitovali e-mailom po točkama dnevnog reda: Krešimir Štetić, Zorislav Vučkovac, Stjepan Đeri, Boris Dragojević, Diego Lipovšek, Darko Podkrajšek,Toni Sanković i Krunoslav Znika. Goran Radanović je opravdao izostanak zbog službenog puta u Austriji, ali se slaže sa svim zaključcima Stručne komisije, a i Alen Ivančin je opravdao izostanak, te se slaže sa svim zaključcima Stručne komisije.

Članovi koji nisu bili prisutni niti su se očitovali o dobivenom dnevnom redu: Lari Pucar , Darko Arapović, Ivan Vidolin i Franjo Capan.

Zaključci : 

Usvojen je prijedlog programa rada Stručne komisije za 2012 g.

Renato Čengić će izraditi prijedlog programa rada za vikend programe kao i prijedlog trenera za realizaciju programa

Jednom godišnje Neven Karković, Goran Radanović i Renato Čengić organizirati će seminar za polaganje licenci za trenere instruktore HSTS-a.

Usvaja se prijedlog Zorislava Vučkovca da se imena svih predsjednika i tajnika županijskih stolnoteniskih saveza stave na web stranicu HSTS-a.

Sastanak je završio u 12.30.

Predsjednik Renato Čengić