Novi obrazac za prijave za natjecanja u nadležnosti HSTS-a

hsts_prijavaHSTS od 01.01.2012. godine uvodi novi sustav prijave za turnire u nadležnosti HSTS-a. Novi sustav prijava uvodi se iz nekoliko razloga. Prvi je da se konačno uvede jedinstveni sustav prijava koji će biti vrlo sličan onome koji se planira uvesti u narednom razdoblju - online prijavama. Sljedeći razlog uvođenja ovog sustava prijava je kompatibilnost između obrasca same prijave sa softwareom kojim se obrađuju sva pojedinačna natjecanja u HSTS-u. Jedinstveni software je dosad sadržavao sustav od ždrijeba do izrade rang-lista, a ovim načinom prijave sustav se proširuje tako da će jedinstveni software sadržavati sustav od prijave do rang-liste. Ukoliko će klubovi natjecatelje prijavljivati e-mailom, obradba samih prijava će biti točnija i brža, tako da će do 23:00 sata na dan zaključenja prijava svi prijavljeni natjecatelji biti objavljeni na web stranici HSTS-a, a ždrijeb će nakon kompletiranja prijava biti objavljen sljedećeg dana po zaključenju prijava do 23:00 sata.