Glavni ždrijeb pojedinačno i ekipno ( Main Draw - Zagiping) - Zagiping

   
   
   
Zagiping - Glavni ždrijeb pojedinačno i ekipno ( Main Draw - Zagiping)  pojedinačno (singles)
  ekipno (teams)