Propozicije za 1.Top 8 za seniore-ke ; 1.Top 12 za kadete-tkinje, 1.pozivni turnir za najmlađe kadete-kinje (10.-11.12.2016.)

   
   
   
   
Propozicije za 1.Top 8 za seniore  preuzmi
Propozicije za 1.Top 8 za seniorke preuzmi
Propozicije za 1.Top 12 za kadete preuzmi
Propozicije za 1.Top 12 za kadetkinje preuzmi
Propozicije za 1.pozivni turnir za najmlađe kadete preuzmi
Propozicije za 1.pozivni turnir za najmlađe kadetkinje  preuzmi