Popis trenera koji su zatražilu licencu od HSTS-a

Onaj tko nije predao dokumentaciju za licenciranje trenera molimo da do 15.2.2107. neodgodivo to učini kako bi mogli početi sa podjelom licenci za trenere u 2017 godini.

Isto tako oni dokumenti koji nedostaju kod pojedinih prijava molimo da u najkraćem roku dostave u kancelariju HSTS-a.(vidljivo u spisku trenera)

 Popis trenera možete vidjeti OVDJE.

Stručna komisija-edukacijsko vijeće HSTS-a