Ždrijeb i satnica za Masters HSTS-a (Pula, 28.-29.04.2018.) - KOREKCIJA

Ždrijeb i satnica za Masters HSTS-a (Pula, 28.-29.04.2018.)                 preuzmi

Ždrijeb je korigiran u kategorijama NMK, MK, K, J iz razloga što sustav nije napravio update nove rangliste nakon Zagipinga.