Propozicije za pojedinačno i ekipno PH za K,NMK (Dugo Selo, 18.-20.05.2018.)

Propozicije za pojedinačno i ekipno PH za K,NMK (Dugo Selo, 18.-20.05.2018.)                    kadeti

                                                                                                                                                   najmlađi kadeti