Propozicije za Top 8 za seniore i seniorke (Pula, Varaždin 11.-12.01.2020)

Propozicije za Top 8 za seniore (Pula, 11.-12.01.2020)          preuzmi

Propozicije za Top 8 za seniorke (Varaždin 11.-12.01.2020)    preuzmi