Propozicije i ždrijebovi

Naziv Autor Hitovi
Propozicije za Pozivni turnir 2.grupe za ML-J i ML-K (Vinkovci, Vrsar 30.-31.10.2021.) Napisao/la Alen 544
Ždrijeb za regionalne turnire (24.10.2021.) Napisao/la Alen 711
Popis natjecatelja za regijske kvalifikacijske turnire (24.10.2021.) Napisao/la Alen 551
Propozicije za regijske turnire J, K, NMK (24.10.2021.) Napisao/la Alen 1276
Kandidature i prijedlog dodjele organizacije pojedinačnih turnira - jesen 2021/22 Napisao/la Alen 790
Ždrijeb za regijske turnire ML-K + ML-J Napisao/la Alen 1044
Popis natjecatelja za regijski kvalifikacijski turnir za ML-K i ML-J Napisao/la Alen 802
Propozicije za kvalifikacijske regionalne turnire za ML-K i ML-J (10.10.2021.) Napisao/la Alen 1482
Konačni prijedlog kalendara pojedinačnih natjecanja i kandidature za organizaciju natjecanja - jesen 2021/22 Napisao/la Alen 841
Prijedlog kalendara pojedinačnih natjecanja - jesen 2021 Napisao/la Alen 1034
Odluke IO HSTS-a u svezi natjecanja - sezona 2021/22 Napisao/la Alen 1345
Prijedlog sustava pojedinačnih natjecanja za jesen 2021/22, Pravilnik o sustavu stolnoteniskih natjecanja, Pravilnik o ranglisti i Aneks Pravilnika o ranglisti za sezonu 2021/22 Napisao/la Alen 1612
Ždrijeb i satnica za PH za seniore i seniorke (Vrsar, 31.08.-02.09.2021.) Napisao/la Alen 1907
Popis prijava - PH za seniore i seniorke (Vrsar, 31.08.-02.09.2021.) Napisao/la Alen 664
Ždrijeb i satnica za PH KAD+NMK (Osijek, 27.-29.08.2021.) Napisao/la Alen 2197
Propozicije za PH za seniore i seniorke (Vrsar, 31.08.-02.09.2021.) Napisao/la Alen 1068
Prijave za PH za NMK + KAD (Osijek, 27.-29.08.2021.) Napisao/la Alen 769
Zapisnik sa Zbora ligaša, jesenski raspored igranja i konačna verzija Propozicija SL i 1.HL Napisao/la Alen 1575
Rezultati PH za JUN + MLK Napisao/la Alen 1030
Propozicije za PH za NMK + KAD (Osijek, 27.-29.08.2021) Napisao/la Alen 1143
Konačni prijedlog Propozicija SL i 1.HL za sezonu 2021/22 Napisao/la Alen 618
Covid protokol za PH za MLK + JUN (Pula, 20.-22.08.2021.) Napisao/la Alen 614
Ždrijeb i satnica za PH za JUN + MLK (Pula, 20.-22.08.2021.) Napisao/la Alen 1608
Popis prijava za pojedinačno i ekipno PH za JUN+MLK (Pula, 20.-22.08.2021.) Napisao/la Alen 438
Poziv i materijali za Zbor Superlige i 1.HL (Pula, 21.08.2021.) Napisao/la Alen 446
Propozicije za PH za juniore(ke) i mlađe kadete(tkinje) - Pula, 20.-22.08.2021. Napisao/la Alen 814
PROPOZICIJE ZA 5. MILENIJ OPEN Napisao/la Pepsi 644
Kvalifikacije za popunu 1.HL Napisao/la Alen 575
Odluke IO HSTS-a na prijedlog natjecateljske komisije Napisao/la Alen 611
Kalendar natjecanja (lige) - jesen 2021/22 Napisao/la Alen 655
Propozicije - Kvalifikacije za popunu 1.HL Napisao/la Alen 484
Kandidature za organizaciju PH (S, J, K, MK, NMK) i promjena termina PH za seniore i seniorke Napisao/la Alen 788
Okvirni prijedlog kalendara za sezonu 2021/22 Napisao/la Alen 832
Završni turnir 1.HL muški zapad i 1.HL žene zapad Napisao/la Alen 647
Poziv za kandidaturu za organizaciju završnog turnira 1.HL muški zapad i 1.HL žene zapad Napisao/la Alen 124
Klubovi koji su izborili direktan nastup na ekipnom PH i ne trebaju igrati regionalne kvalifikacije Napisao/la Alen 573
Odluke IO HSTS (završetak natjecateljske sezone 2020/21 Napisao/la Alen 816
ZAGREB OPEN 2021 - Covid 19 protokol Napisao/la Alen 790
REZULTATI (ŽDRIJEB) 2021 ZAGREB OPEN Napisao/la Alen 1184
Popis prijava i satnica za Zagreb Open 2021 Napisao/la Alen 821
Prijedlog NK HSTS - Kalendar natjecanja za sezonu 2020/21 i prijedlog završetka sezone 1.HL Napisao/la Alen 975
Odluke IO HSTS-a u vezi natjecanja u 1.HL i Superligi Napisao/la Alen 863
Prospectus Zagreb Open 2021 Napisao/la Pepsi 1258
Obavijest svim klubovima - natjecanja u nadležnosti HSTS Napisao/la Alen 1216
Novi prijedlog kalendara natjecanja Napisao/la Alen 1468
Raspored odgođenih susreta Superlige Napisao/la Alen 619
Obavijest klubovima 1.HL Napisao/la Alen 864
Kalendar i sustav natjecanja - sezona 2020/21 i Covid 19 protokol za Superligu i 1.HL (proljeće 2021) Napisao/la Alen 1759
Anketa među klubovima u vezi nastavka natjecanja Napisao/la Pepsi 1356
Prijedlog kalendara natjecanja (proljeće 2020/21) i prijedlog sustava pojedinačnih natjecanja za mlađe kategorije za sezonu 2020/21 Napisao/la Alen 1062